Z ŻABNEM W NOWY ROK - PO RAZ SZÓSTY
w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim.

dodał: WK | autor: Ryszard Hapoński

Spotkanie miało na celu integrację środowiska lokalnego, prezentację osiągnięć artystycznych i wokalnych uczniów, promocję szkoły, a także pozyskanie środków finansowych przez Radę Rodziców na potrzeby szkoły.

Organizatorzy zapewnili bardzo dużo ciekawych atrakcji m.in. kawiarenkę, w której obsługiwali uczniowie i nauczyciele, loterię fantową, licytacje, wyroby z wikliny, a także odbył się mecz szachowy szkoła kontra "Reszta świata".

Podczas spotkania przez cały czas odbywały się występy taneczne uczniów szkoły, a także występy wokalne rodzinne duety dziecko - rodzic. Na scenie zaprezentowali się najmłodsi uczniowie z oddziałów przedszkolnych, jak również ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Dodatkową atrakcją były dwa występy iluzjonisty-clowna „Paulo”, który czarując rozbawiał szczególnie najmłodszych uczestników.

W opinii bardzo wielu osób, był to niezwykle przyjemy i integrujący społeczność szkolną wieczór. Przy okazji bardzo dobrej zabawy, udało się zebrać kwotę – 4 787 zł., która zasiliła konto Rady Rodziców.

Z tej okazji Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania Prezydentowi Miasta Panu Januszowi Stankowiakowi za objęcie patronatem tego wydarzenia, zespołowi BEST za sprzęt nagłaśniający i jego obsługę, Panu Januszowi Rokicińskiemu za patronat medialny "Dzień Dobry Starogard".

Podziękowania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji i uświetnienia tego spotkania. Zaangażowanie wielu osób, pracowników szkoły, rodziców, uczniów i przyjaciół szkoły, kolejny raz potwierdziły sens organizowania takiego spotkania.
Do zobaczenia za rok!

--> zapraszamy do obejrzenia zdjęć